Wettelijke kennisgeving

Deze webshop bevat informatie van de aangeboden producten van de partners van Productpine.

Beperking van de aansprakelijkheid

Bij het opstellen en ontwikkelen van deze website en de inhoud ervan, streeft Productpine naar de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Dit gezegd zijnde, is de inhoud die via deze website beschikbaar wordt gesteld uitsluitend voor informatieve doeleinden. Productpine mag in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeacht hun aard, direct of indirect veroorzaakt door acties of besluiten op basis van de informatie op of via deze website.

Productpine kan niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, correct en actueel is en/of dat het gebruik ervan bezoekers helpt hun beoogde doelen te bereiken. Bovendien kan de informatie op deze website te allen tijde worden gewijzigd door Productpine.

Eigendomsrecht

De informatie die Productpine via deze website aanbiedt, kan voor eigen gebruik worden gebruikt. Het is echter strikt verboden deze informatie openbaar te verspreiden, te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier acties te ondernemen die niet samenvallen met de intellectuele-eigendomsrechten van Productpine.