cover
Uitgelegd aan de hand van scope 1, 2 en 3.
Hoe bepaal je de milieuimpact van je bedrijf?

Elk bedrijf maakt impact op het milieu en daar zijn wij bij Productpine geen uitzondering op. Deze impact kun je echter wel opdelen waar je bij elk onderdeel verschillende aspecten in overweging neemt. Om deze aspecten concreter te maken heeft het Greenhouse Gas Protocol 3 zogeheten ‘scopes’ gedefinieerd. Elk van deze scopes geeft een specifieke milieuimpact aan. Laten we eens kijken wat deze scopes inhouden en hoe je als bedrijf per scope je uitstoot kunt verminderen.

Scope 1: uitstoot in eigen beheer

De eerste scope omvat de directe uitstoot of emissies die voortkomen uit bronnen die ofwel eigendom zijn van het bedrijf of hier wordt beheerd. Je kunt dan denken aan energieproductie in fabrieken, zoals het verbranden van aardgas en brandstoffen, maar ook chemische productie, metaalbewerking, cementproductie en andere productieprocessen.

Aan de andere kant hoort ook de uitstoot van het verwarmen en verkoelen van een werkplek bij scope 1. Net zoals de voertuigen die bij een bedrijf horen. Denk dan bijvoorbeeld aan auto’s van de zaak, bestelwagens en vrachtwagens – die van en naar het magazijn rijden. Deze laatste komt bijvoorbeeld vaak voor wanneer je bij een webshop werkt.

Bij Productpine beheren we geen magazijn en werken we direct met onze partners samen zonder omwegen. Zo hebben we ook geen bestelwagens nodig. Daarom zijn onze emissies in scope 1 heel laag. Daarbij stimuleren we leveranciers ook om hun logistiek te verduurzamen, zodat dit gehele proces op een zo verantwoorde manier mogelijk verloopt.

Scope 2: indirecte uitstoot door aangekochte energie

Dit klinkt omslachtig, maar een concreet voorbeeld is de elektriciteit waarop je bedrijf draait. Deze elektriciteit wek jij zelf niet op – dit doet een energiemaatschappij voor jou. Jij neemt de elektriciteit hier af en hier zit dan ook gelijk de mate van uitstoot in. Deze uitstoot komt vanuit fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas of olie. Het is belangrijk om op te merken dat emissies uit scope 2 aanzienlijk kunnen bijdragen aan de totale uitstoot van een bedrijf. Een cruciaal punt van aandacht om uitstoot te verminderen dus.

Onder de indirect opgewekte elektriciteit valt ook de verlichting van je werkplek en het opwarmen van water. Wat je al gelijk kunt doen om jouw uitstoot in scope 2 te verlagen is samen te werken met een duurzame energiemaatschappij. Of het plaatsen van zonnepanelen of investeren in windenergie. Zo neemt groene energie langzaam de overhand.

Ons Productpine hoofdkantoor is een zuinige, goed geïsoleerde werkplek waar we met het hele team bewust zijn van de energie. Dat betekent dat we eerder een extra laag aantrekken als het fris is en juist een raampje openzetten bij warmte.

Scope 3: indirecte uitstoot door indirect eigendom

De derde scope is erg breed. Dit komt doordat het indirecte uitstoot omvat welke ontstaat door activiteiten die niet direct aan het bedrijf te linken zijn. Maar ze hebben wél invloed op de waardeketen van het bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld aan emissies die voortkomen uit productieprocessen van leveranciers, vervoer van goederen en zelfs de manier waarop een product wordt gebruikt door de eindgebruiker. Maar ook het woon-werkverkeer van werknemers, zakelijke reizen en afvalbeheer vallen onder scope 3.

De tekst loopt door onder de afbeelding. Bron: Unsplash.
Commuting to work

Scope 3 is wederom voor veel bedrijven een mooie uitdaging. Er valt hier dan ook nog flink wat te halen. Je kunt als bedrijf kijken naar een samenwerking met leveranciers en hier strengere milieunormen opleggen. Zo kun je de uitstoot verminderen die ontstaat tijdens de productie en distributie van goederen. Het woon-werkverkeer kun je verminderen door collega’s gebruik te laten maken van het openbaar vervoer of de fiets. Je kunt daarbij online vergaderingen houden om in het algemeen minder te reizen.

Bij Productpine komen al onze collega's op de fiets of met het openbaar vervoer en wordt er ook regelmatig thuis gewerkt. In onze scope 3 spelen echter onze leveranciers én consumenten ook een belangrijke rol. Voor de leveranciers gaat dit voornamelijk over hun eigen manier van werken en hun supply chain. Voor onze consumenten gaat het juist meer over het productgebruik en de levenscyclus die het product doormaakt.

Het is interessant om deze scopes naast jouw eigen bedrijf te houden of juist als consument in gedachten te houden wanneer je overweegt iets te kopen. Door inzicht te krijgen in de uitstoot per scope kun je concreet te werk gaan om deze te verminderen en zo steeds dichter bij een duurzamere toekomst te komen voor iedereen.