cover
Wat is het en hoe werken wij?
Het hoe-en-wat van CO2 en carbon credits?

Bij Productpine hebben we ervoor gekozen om te investeren in verschillende klimaatprojecten wereldwijd welke bijdragen aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. Onze investering wordt omgezet in carbon credits en vervolgens in de projecten gestopt. Maar hoe werkt dit precies? En wat is CO2 nou eigenlijk? Je leest ‘t hier.

Wat bedoelen we met de CO2-uitstoot?

CO2 is een broeikasgas en is de scheikundige afkorting van koolstofdioxide. CO2-uitstoot betekent het vrijkomen van deze gassen in de atmosfeer. De atmosfeer bevat van nature al CO2 wat ervoor zorgt dat de warmte die van de aarde af komt wordt geabsorbeerd. Het is een soort isolatielaag om de aarde heen die de warmte binnenhoudt – net zoals hoe de isolatie bij jou thuis werkt. Komt er meer CO2 bij, dan blijft de warmte van de aarde nog beter hangen. Met als gevolg dat de algemene temperatuur steeds hoger wordt.

Jouw favoriete items stoten CO2 uit. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen, zoals de materialen waar het van gemaakt is en de fabrieken waar het geproduceerd wordt. Ook de reis die jouw product aflegt heeft veel impact. De gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van aankopen is 2.59 ton CO2 per persoon per jaar (Milieu Centraal). Wat we (nog) niet aan afval of uitstoot kunnen reduceren, wordt gecompenseerd met groene projecten die direct impact maken, zoals je hierboven hebt kunnen lezen. De belangrijkste actie die een bedrijf kan ondernemen, is het systematisch verkleinen van de CO2-voetafdruk. Dat kost veel tijd en middelen, en dus ook geld: iets doen, is altijd beter dan niets doen. Het tussentijds kopen van CO2-credits is een essentiële manier om bij te dragen aan de wereldwijde reductie van broeikasgassen.

Waarom kiest Productpine voor het compenseren van CO2?

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moet er direct wat gedaan worden om de natuurlijke koolstofputten zoals bossen en zeeën te beschermen, en moet er geïnvesteerd worden in technologische oplossingen om de huidige uitstoot te verminderen of te verwijderen. Daar is geld voor nodig. Als e-commerce start-up zijn we ondernemend en hebben we het voordeel dat we aan het begin staan van de uitrol van onze eigen operationele processen. De impact op mens en milieu nemen we als eerst mee bij de groei van Productpine. Bedrijven spelen een sleutelrol bij de financiering van natuurlijke en technologische oplossingen. Het kopen van carbon credits via de vrijwillige koolstofmarkt, jaagt de vraag ernaar op en stimuleert de ontwikkeling van CO2 reductieoplossingen en financiert technische ontwikkelingen om de transformaties die nodig zijn, op te schalen.

Wat zijn carbon credits?

‘Koolstof’ laat zich internationaal vertalen als ‘carbon’. Het is de C in CO2, wat koolstofdioxide of carbon dioxide betekent. Deze CO2 zit in de lucht en kan worden opgepakt door bomen, welke een deel van de koolstof opslaan in de bodem. Er is sprake van 1 carbon credit wanneer er 1 ton CO2 is vastgelegd, in bijvoorbeeld de bodem.

Een carbon credit is een vergunning waarmee de eigenaar ervan een bepaalde hoeveelheid (1 ton) CO2 mag uitstoten. Om je een idee te geven van hoeveel dat is: de gemiddelde auto stoot ongeveer 1 ton CO2 uit per 4000 km - een ritje van Amsterdam naar de Noordpool. De carbon credits zijn meetbare CO2-reducties van gecertificeerde klimaatprojecten. Zoals wij dat doen door middel van afvalverwerking, (her)bebossing en biokool.

Wat is het effect van het kopen van carbon credits?

Door de credits aan te schaffen compenseer je de onvermijdelijke uitstoot die je vandaag nog creëert. Het compenseren doe je door projecten te financiëren die CO2 verminderen of absorberen. De credits van internationaal erkende instanties geven je de zekerheid dat de projecten de ecologische en sociale impact maken die wordt beloofd.
De 3 projecten waarin wij samen met South Pole investeren zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Elk van die 3 projecten draagt bij aan minimaal 3 van de SDG-doelen. En ook al is het top dat er carbon credits bestaan: het is geen vrijbrief om door te gaan met het creëren van milieuschade, maar het geeft bedrijven in ieder geval de kans om iets te doen - in plaats van niets.

Kunnen carbon credits opnieuw worden gebruikt?
Nee, nadat een organisatie of een individu een carbon credit heeft gekocht en de CO2 is uitgestoten, wordt dat credit "gepensioneerd" en kan het niet opnieuw worden verkocht of gebruikt.

Kunnen carbon credits opnieuw worden gebruikt?

Nee, nadat een organisatie of een individu een carbon credit heeft gekocht en de CO2 is uitgestoten, wordt dat credit "gepensioneerd" en kan het niet opnieuw worden verkocht of gebruikt.

The text continues below the image.
nitty gritty co2.jpg
Bron: Unsplash

Wat is het verschil tussen carbon credits en CO2-compensatie?

‘Koolstof’ laat zich internationaal vertalen als ‘Carbon’. Het is de C in CO2, wat koolstofdioxide of carbon dioxide betekent. Deze CO2 zit in de lucht en kan worden opgepakt door bomen, welke een deel van de koolstof opslaan in de bodem. Er is sprake van 1 carbon credit wanneer er 1 ton CO2 is vastgelegd, in bijvoorbeeld de bodem.
Maar wat is precies een carbon credit en wat kun je ermee? Met 1 ton vastgelegde CO2 heb je 1 carbon credit: een verhandelbaar certificaat. Deze kun je kopen en (deels) de CO2-opslag mee financieren. Wij doen dit door de investering in onze projecten (her)bebossing, afvalverwerking en biokool. De credits worden uitgegeven door een certificerende instelling, in ons geval is dat South Pole. Zo is er zekerheid voor alle betrokken partijen.

En CO2-compensatie dan? Dit is de internationale benaming voor koolstofcompensatie - één van de doeleinden waar een carbon credit voor ingezet kan worden. Zo kunnen bedrijven hun onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren door het financieren van deze uitstootreducties. Het ene heb je dus nodig om het andere te bereiken.

Wat is het verschil tussen CO2-reductie en CO2-compensatie?

Je spreekt van CO2-reductie wanneer je CO2 die je als bedrijf uitstoot hebt verminderd. CO2-compensatie gaat over het dekken van de gemaakte CO2-uitstoot, om op deze manier weer quite te spelen. CO2-reductie is een flinke operatie als bedrijf en tot dit daadwerkelijk in gang is, blijft de compensatie van CO2 erg belangrijk. Door middel van carbon credits (waar je hierboven meer over leest) kun je CO2 vermijden of verwijderen uit je bedrijf.

CO2-compenseren doen we bij Productpine door het investeren in en het financieren van groene projecten op verschillende plekken in de wereld. Dit doen we bewust op die plekken, omdat daar de CO2-reductie het hardste nodig is en dus wereldwijd de meeste impact maakt. Kortom: we compenseren onze eigen uitstoot door het verminderen van de CO2 ergens anders. Tegelijkertijd helpen we de gemeenschappen woonachtig in die specifieke plekken, door te investeren in de CO2-compensatieprojecten, omdat hier vaak de financiële middelen ontbreken.