fb

Privacy

Op deze pagina:

Account

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Productpine aanbiedt, dien je een persoonlijk account aan te maken waarin je jouw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer invult. Productpine biedt de mogelijkheid om onder andere via iDeal te betalen om betalingen af te handelen. Om uw betalingen te verwerken, vraagt Productpine om jouw betalingsgegevens. De gevraagde gegevens kunnen jouw naam of rekeningnummer bevatten. Alle gegevens zijn altijd afgeschermd van andere gebruikers en worden door Productpine alleen gebruikt voor het verwerken van de betaling. Automatisch gegenereerde informatie om Productpine optimaal te laten werken, pagina's sneller en beter weer te geven en de Website te beschermen tegen misbruik heeft Productpine bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit jouw IP-adres waarmee jouw computer kan worden herkend, het type browser dat je gebruikt (zoals Chrome, Firefox, Safari of een andere browser), het computersysteem dat je gebruikt, jouw accountnummer, de pagina's die je bekijkt op de Website.

Speciale/gevoelige persoonlijke data

Onze Website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Productpine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten Overeenkomst en om je de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en aan te passen aan jouw behoeften en wensen.
 • Jouw betaling afhandelen. Financiële gegevens zullen door Productpine nimmer op een Website worden gepubliceerd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Om onze nieuwsbrief of informatie over de eigen, vergelijkbare diensten van Productpine te verzenden, evenals om je gebruikersinformatie, rapportage, servicebericht of andere elektronische berichten te sturen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Productpine uit te kunnen voeren of verbeteren.
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Productpine analyseert jouw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Om anonieme statistische gegevens samen te stellen.

Indien je geen e-mailberichten van Productpine wilt ontvangen, kan je je uitschrijven via [email protected]. In elke e-mail die Productpine jou stuurt, is tevens een mogelijkheid tot afmelden opgenomen. Voor sommige berichten is het echter niet mogelijk om je af te melden. Dit betreft bijvoorbeeld serviceberichten en berichten ter bevestiging van een aankoop.

Geautomatiseerde besluitvorming

Productpine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij nemen geen besluiten door middel van computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Productpine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Productpine bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens

 • Bewaartermijn: Twee jaar
 • Reden: Toekomstig gebruik van Productpine vergemakkelijken.

Facturen

 • Bewaartermijn: Seven years
 • Reden: Op grond van de Wet op de omzetbelasting en de Uitvoeringswet omzetbelasting

Delen van persoonsgegevens met derden

Productpine zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Productpine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Productpine kan de Website echter wel aan een derde partij overdragen. Bij het aanmaken van een account gaat de Gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval ook aan die derde partij worden overgedragen.

Verzoek om gegevensverwijdering

Je kan ons een verzoek sturen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Neem contact met ons op via [email protected], en we zullen het verzoek voor je verwerken.