cover
Herstel van de bergachtige Chinese bossen
Chudu Forestry

Het is je zonder meer opgevallen dat wanneer je een bestelling doet bij Productpine, je bij het afronden ervan kunt kiezen voor een zogeheten ‘groen project’. In dit artikel geven we je een inkijk in die groene projecten, zodat jij precies weet welke je wilt steunen met je aankoop én wat er gebeurt met jouw kosteloze investering. De kosten van jouw projectkeuze nemen wij namelijk op ons. Zo investeren we jaarlijks 1,5% van onze gehele omzet.


We investeren in en werken samen aan 11 mooie projecten wereldwijd. Deze zijn verdeeld in grofweg 3 thema’s: hout, afval en biokool, maar genuanceerder ligt het zeker. Daar vertellen we je graag per project meer over.

Projects 2.png

Hieronder spotlighten we het Chudu herbebossingsproject in China.

CO2-vangen in Chinees berggebied door Chudu Forestry

China is één van de landen ter wereld met de meeste bossen. Maar sinds 2002 heeft het land meer dan 4% van de bebossing verloren door kaalkapping en houtkapping. Waar veel plattelandsgebieden met zorg worden beheerd door de omliggende dorpen, worden bewoners ook vaak onder druk gezet om hun land te verpachten voor niet-duurzame industrieën. Een lastige tweestrijd.


Het Chudu Forestry-project beheert 36.500 hectaren van aangetast, bergachtig land in de Xichuan provincie, Zuidwest China. In deze provincie wonen meer dan 600.000 mensen waar het gemiddelde inkomen ver onder het gemiddelde in stedelijke gebieden ligt. Fijn daarom dat dit project ook werkgelegenheid voor omliggende gemeenschappen creëert. Tot nu toe heeft het project rond de 100 lokale arbeiders in dienst genomen voor het beplanten en het beheer van het bos, waarvan 50% vrouw is.


Een mooie economische stimulatie welke eerlijkbetaalde banen creëert op het platteland van de regio. Bij het Chudu Forestry-project worden inheemse boomsoorten aangeplant tussen de bergen in Xichuan, zoals kurkeik en masson pijnbomen. Zo kunnen de bergbossen nog tientallen jaren CO2 blijven opslaan met een flink voordeel voor het milieu op de lange termijn.


Mooie projecten met zowel impact op het milieu als op lokale gemeenschappen en economieën. Denk eens aan 1 van deze projecten wanneer je een aankoop bij ons doet. Met jouw bestelling kun je namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van Chudu Forestry, maar ook aan nog veel meer projecten.

Extra informatie op een rij

‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)

  • 5 > Gendergelijkheid
  • 8 > Eerlijk werk en economische groei
  • 13 > Klimaatactie
  • 15 > Leven op het land

Uitgevoerd door

Xichuan Rongda Agriculture and Forestry Co., Ltd

Registratielink

Verra

Type project

Bebossing, herbebossing en herbegroeiing (ARR)

Tijdspanne van support

April 2023 t/m december 2023