cover
Draag bij aan herbebossing in Pakistan
In het Indus River Delta-gebied

Het is je zonder meer opgevallen dat wanneer je een bestelling doet bij Productpine, je bij het afronden ervan kunt kiezen voor een zogeheten ‘groen project’. In dit artikel geven we je een inkijk in die groene projecten, zodat jij precies weet welke je wilt steunen met je aankoop én wat er gebeurt met jouw kosteloze investering. De kosten van jouw projectkeuze nemen wij namelijk op ons. Zo investeren we jaarlijks 1,5% van onze gehele omzet.


We investeren en werken samen aan 11 mooie projecten wereldwijd. Deze zijn verdeeld in grofweg 3 thema’s: hout, afval en biokool, maar genuanceerder ligt het zeker.

Projects 2.png

Met deze keer in de hoofdrol: Delta Blue Carbon in Pakistan.

Delta Blue Carbon in Pakistan

In het zuidoosten van Pakistan bevindt zich de Indus River Delta. Een ecologische regio die is ontstaan doordat dit de hoek is waar de Indus-rivier uitmondt in de Arabische Zee. Het is een deltagebied dat bestaat uit een complex systeem van diepe en ondiepe moerassen, beken en is het thuis van een van de grootste gebieden ter wereld met mangroven in een droog klimaat. Deze mangroven (bomen die vanuit het water naar de oppervlakte groeien) spelen een vitale rol in de ecosystemen van deze regio. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan het leven van de dieren in het gebied, waaronder een van de weinige zoetwaterdolfijnsoorten op aarde. Het leven van de mangroven wordt echter bedreigd door houtkap en minder individuele rivierstromen. In de afgelopen jaren is er zelfs al meer dan 100.000 hectare grond verwoest.


Delta Blue Project 4.jpg


Kies je voor het Delta Blue Carbon project in Pakistan, dan draag je zowel bij aan de wederopbouw van dit enorme natuurgebied, als aan het creëren van werkgelegenheid voor de lokale gemeenschappen. Tegen het einde van 2020 was er al 75.000 hectare mangrovebos aangeplant in de delta, met als doel om in hetzelfde tempo en met hetzelfde succes door te gaan. Leden van de lokale gemeenschappen worden opgeleid en aangesteld als mangrovebeheerders, waarbij vrouwen voorrang krijgen. Door het vele aanplanten van de mangroven wordt kusterosie tegen gegaan en wordt er een buffer gecreëerd tegen negatieve klimaatinvloeden zoals stormen en zeespiegelstijging.


Delta Blue Project 2.jpg