cover
Miro project in Boumfoum, Chirimfa & Awura
Herbebossing in Ghana

Het is je zonder meer opgevallen dat wanneer je een bestelling doet bij Productpine, je bij het afronden ervan kunt kiezen voor een zogeheten ‘groen project’. In dit artikel geven we je een inkijk in die groene projecten, zodat jij precies weet welke je wilt steunen met je aankoop én wat er gebeurt met jouw kosteloze investering. De kosten van jouw projectkeuze nemen wij namelijk op ons. Zo investeren we jaarlijks 1,5% van onze gehele omzet.


We investeren en werken samen aan 11 mooie projecten wereldwijd. Deze zijn verdeeld in grofweg 3 thema’s: hout, afval en biokool, maar genuanceerder ligt het zeker.


Met deze keer in de spotlights: het Miro project in Ghana.


Projects 2.png

Miro project in Ghana

West-Afrika heeft in een relatief korte tijd bijna 90% van de bossen verloren. In Ghana is de snelle ontbossing veroorzaakt door het toenemen van internationale belangstelling in de bossen, waar verschillende grondstoffen te vinden zijn. Mede hierdoor, maar ook door grote bosbranden, niet-duurzame landbouw en houtkapping is een enorm gedeelte van de bossen in Ghana verdwenen. Met als gevolg: ecologische én sociale problemen.


Het Miro project is actief in verschillende gebieden in Ghana, namelijk in de bosreservaten Boumfoum, Chirimfa en Awura. Hier wordt in hoog tempo opnieuw geplant met als planning: 1.500 hectare nieuw bos per jaar, voor een periode van 6 jaar. Voor deze bossen zijn de boomsoorten zorgvuldig geselecteerd op hun duurzame karakter. Namelijk eucalyptus, teak en acacia. Het Miro project werkt bovendien samen met lokale boeren om nieuwe bebossingstechnieken toe te passen op de Ghanese bossen. Zo worden gezonde bodems behouden en kunnen gewassen die hierop groeien jarenlang behouden worden.


Miro Ghana 7.jpg


Voor het groeien van de bomen is geduld een zéér schone zaak, maar door het aanplanten van de bossen in Boumfoum-, Chirimfa- en Awurareservaten wordt het op den duur mogelijk om schadelijke broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen. Tegelijkertijd creëert het Miro-project een duurzame houtleveringsketen met meer financiële zekerheid voor omliggende gemeenschappen die de bossen bezitten. Door de samenwerking hebben zij weer toegang tot nieuwe opleidings- en werkgelegenheidskansen.


Miro Ghana 4.jpg


We werken met nog veel meer mooie projecten wereldwijd samen om positieve impact te maken. Belangrijk hier is dat de projecten zowel aan milieuverbetering als aan ondersteuning voor de mensen in die omgeving wordt gewerkt. Benieuwd welke projecten je nog meer kunt steunen? Lees [hier]((https://productpine.com/nl/categories/projects) vooral verder!

Extra informatie op een rij

‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)

  • 5 > Kwaliteitsonderwijs
  • 8 > Eerlijk werk en economische groei
  • 13 > Klimaatactie
  • 15 > Leven op het land

Uitgevoerd door

Miro Forestry Developments Limited

Registratielink

Verra

Type project

Bebossing, herbebossing en herbegroeiing (ARR)

Tijdspanne van support

April 2023 t/m december 2023


Miro Ghana 2.jpg